اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

صبح روز گذشته سه شنبه (21 دی) معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از مزارع تولید بذر جو شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در روستای حجت آباد شهرستان سربیشه بازدید کردند.