اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حمل 25 تن کود اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز در 20 دی ماه به مقصد استان زنجان خبر داد .