اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 14  تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان بیرجند در آذر ماه خبر داد.