تامین و توزیع کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند در آذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 14  تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان بیرجند در آذر ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید