اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 90 تن انواع کود در شهرستان طبس در آذر ماه سال جاری خبر داد.