تدارک آذر ماه کود سوپر فسفات شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 47/5 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان قاین در آذر ماه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید