سهم شهرستان بشرویه از توزیع کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

 

مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در آذر ماه مقدار 60 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان بشرویه از طریق کارگزاران تحت پوشش توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید