ارسال کود شیمیایی اوره به کارگزاری آقای آیت اله کابلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 108 تن کود شیمیایی اوره به کارگزاری آقای آیت اله کابلی در 21 دی ماه خبر داد . کود مذکور در میان کشاورزان توزیع خواهد شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید