ارسال کود شیمیایی سولفات پتاسیم به شهرستان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 10 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم به شهرستان زنجان خبر داد . کود فوق از طریق کارگزاری آقای نعمت اله احمدی در میان کشاورزان توزیع خواهد شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید