اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 153 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان ابهر خبر داد .

وی با اعلام این مطلب افزود : 52 تن از کود اوره از طریق شرکت وحدت دولت آباد و 101 تن دیگر توسط شرکت تعاونی روستایی صائین قلعه در میان کشاورزان توزیع خواهد شد.