اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 60 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان طارم خبر داد .

وی با اعلام این مطلب افزود : کود مذکور از طریق تعاونی روستایی گیلانکشه ، تعاونی روستایی آببر و کارگزاری آقای محمد رضا محمدی در میان کشاورزان توزیع خواهد شد .