اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 20 تن کود شیمیایی اوره در 21 دی ماه به شرکت تعاونی روستایی تسکین خبر داد .