ارسال کود شیمیایی اوره به شرکت تعاونی روستایی تسکین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 20 تن کود شیمیایی اوره در 21 دی ماه به شرکت تعاونی روستایی تسکین خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید