اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

پانزدهمین جلسه بررسی پیشرفت طرح جهش تولید دیمزارهای استان زنجان با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، ناظر ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، معاونتهای امور برنامه ریزی و اقتصادی ، تولیدات گیاهی، مدیران ستادی، شهرستانی و سایر کارشناسان ، در مورخه 21 دی ماه در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه آقای ادیبان از تامین 95درصدی کود اوره استان خبر داد .