اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حمل 24970 کیلوگرم کود اوره از مبدأ پتروشیمی کرمانشاه در روز 21 دی ماه به مقصد استان زنجان خبر داد .