اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره ایوان و سیروان استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 1910 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان ایوان و سیروان توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 1255 تن مربوط به شهرستان سیروان بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان