گزارش تصویری:

آخرین جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی در سال 1400

تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید