شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان
علی موسوی
ارتباط با مدیریت استان خوزستان
  • نام مدیر : علی موسوی
  • معاون : علیرضا فلاطون معاون اداری، مالی و بازرگانی
  • تلفن دفتر : 06133346539
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان