شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان
محمود خدابخشی
ارتباط با مدیریت استان سمنان
  • نام مدیر : محمود خدابخشی
  • معاون :
  • تلفن دفتر : 02333422260
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان