شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین
عباس رسولی
ارتباط با مدیریت استان قزوین
  • نام مدیر : عباس رسولی
  • معاون : آرزو آرسته
  • تلفن دفتر : 02833355108
سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین