شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان
محمدمحسن قاسمی
ارتباط با مدیریت استان کرمان
  • نام مدیر : محمدمحسن قاسمی
  • معاون : مهدی قاسمی
  • تلفن دفتر : 03432111316
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان