شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
سید صمد ضیائی
ارتباط با مدیریت استان گلستان
  • نام مدیر : سید صمد ضیائی
  • معاون : مجید محمدی- امیر بهرام حسینی نقوی
  • تلفن دفتر : 01732229081