شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
سید صمد ضیائی
ارتباط با مدیریت استان گلستان
  • نام مدیر : سید صمد ضیائی
  • معاون : مجید محمدی معاون مالی، اداری بازرگانی، امیر بهرام حسینی نقمی معاون فنی
  • تلفن دفتر : 01732229081
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان