شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
رضا افراسیابی
ارتباط با مدیریت استان مازندران
  • نام مدیر : رضا افراسیابی
  • معاون : مهدی متقی معاون اداری، مالی بازرگانی، مجید صادقی معاون فنی، تولیدی و حراست
  • تلفن دفتر : 01133347102
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران