شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی
سید علیرضا موسوی
ارتباط با مدیریت استان مرکزی
  • نام مدیر : سید علیرضا موسوی
  • معاون : محسن عقیلی معاون اداری، مالی و بازرگانی
  • تلفن دفتر : 08634456190
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی