شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
بهروز الیاسی
ارتباط با مدیریت استان همدان
  • نام مدیر : بهروز الیاسی
  • معاون : مهدی نورانی معاون اداری ، مالی و بازرگانی، امیر سامی معاون فنی و تولیدی
  • تلفن دفتر : 08132651952
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان