شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد
محمدحسن زارعیان
ارتباط با مدیریت استان یزد
  • نام مدیر : محمدحسن زارعیان
  • معاون : ابراهیم قدیریان
  • تلفن دفتر : 03538250032
سازمان جهاد کشاورزی استان یزد