شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جنوب کرمان (جیرفت)
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جنوب کرمان (جیرفت)
محمد شریفی
ارتباط با مدیریت استان جنوب کرمان (جیرفت)
  • نام مدیر : محمد شریفی
  • معاون : حسین سقازاده
  • تلفن دفتر : 03443316163
سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان(جیرفت)