شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان
فریدون صفائی
ارتباط با مدیریت استان اصفهان
  • نام مدیر : فریدون صفائی
  • معاون : محمد بیدرام: معاون اداری مالی بازرگانی، محسن مشرف: معاون فنی و تولیدی
  • تلفن دفتر : 03137814443
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان