شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
توزیع کود اوره مسجد سلیمان در شهرستان چوار انجام شد
۵ خرداد ۱۴۰۳
اخبار مدیریت های استانی
توزیع کود اوره مسجد سلیمان در شهرستان چوار انجام شد
تامین و توزیع کود در شهرستان ایوان
۱۷ مرداد ۱۴۰۲
اخبار مدیریت های استانی
تامین و توزیع کود در شهرستان ایوان
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام
سیامک بیگی
ارتباط با مدیریت استان ایلام
  • نام مدیر : سیامک بیگی
  • معاون : مسعود شیری
  • تلفن دفتر : 08433331603
سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام