شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر
خسرو عمرانی
ارتباط با مدیریت استان بوشهر
  • نام مدیر : خسرو عمرانی
  • معاون : مهرانگیز مهدی زاده
  • تلفن دفتر : 07733530060
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر