شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
علی محمد حسینی
ارتباط با مدیریت استان تهران
  • نام مدیر : علی محمد حسینی
  • معاون : حامد شیردل معاون فنی، سیده زهره صمصامی معاون اداری، مالی بازرگانی
  • تلفن دفتر : 02188956053
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران