شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
محسن مهدوی
ارتباط با مدیریت استان چهارمحال و بختیاری
  • نام مدیر : محسن مهدوی
  • معاون : سعید کریم زاده
  • تلفن دفتر : 03833337664
سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری