شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی
فرم تماس با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
متن پیام
جدیدترین اخبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی
حسین عطائی سلامی
ارتباط با مدیریت استان خراسان رضوی
  • نام مدیر : حسین عطائی سلامی
  • معاون : محمد تقی آژنگ
  • تلفن دفتر : 05137265833
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی