عنوان: تجدید مزایده دو قطعه زمین در آذربایجان شرقی

مهلت دریافت سند: ۷ خرداد ۱۴۰۱
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده