جزئیات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی یک مرحله یی استان فارس
  • مهلت دریافت سند : ۳ خرداد ۱۴۰۲
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • اجاره انبار ماشین الات اکبراباد... نوبت اول و دوم:

آخرین اخبار