جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی یک مرحله یی عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان خراسان شمالی
  • مهلت دریافت سند : ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

مناقصه عمومی یک مرحله یی عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان خراسان شمالی

نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله یی عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان خراسان شمالی

نوبت دوم


آخرین اخبار