جزئیات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه عمومی امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی استان مازندران
  • مهلت دریافت سند : ۸ خرداد ۱۴۰۳
  • منتشر کننده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل


آخرین اخبار