اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دیدار و تبادل نظر کردند . در این ملاقات آقای مهندس طیبی معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی زنجان و مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زنجان نیز حضور داشتند .

در این جلسه ابتدا آقای مهندس حسنی پیرامون مسائل و مشکلات سامانه توزیع کود و همچنین واگذاری حواله الکترونیکی به شرکت های توسعه کشاورزی توضیحاتی دادند .

سپس آقای مهندس رسولی در خصوص درخواست های ایشان پاسخ های لازم را ارائه و همچنین از روند تامین و تدارک انواع کودهای یارانه ای توضیحاتی مبسوطی بیان نمودند .

در ادامه آقای مهندس طیبی از وضعیت سطح زیر کشت استان زنجان و نیاز کودی انواع محصولات تولیدی و آقای مهندس ادیبان از میزان تدارک و تامین انواع کود ها در سه ماهه اول سال گزارشی به جلسه ارائه نمودند .