اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 امروز یکشنبه 2 مرداد ماه 1401 جلسه  آموزشی  شیوه ی جدید رصد وپایش  ورفع مغایرت کارگزاران نهاده های کشاورزی  با حضور کارشناسان خدمات جهاد کشاورزی و گروه آموزشی(آریافرد وسپه وند) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در محل سالن جلسات شعبه برگزار شد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/