اخبار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

همکاران کوهنورد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل در تاریخ 1401/5/21با موفقیت به قله کوه سبلان صعود نمودند