اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از بارگیری و حمل مقدار  14934 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی خراسان به استان های تحت پوشش (خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، گیلان، اردیبل و مازندران) در شهریور 1401 خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد این میزان به منظور تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی این استان به مقاصد کارگزاری های تعیین شده، حمل گردید.