اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در روز شنبه مورخه 1401/9/12 ، اکیپ پایش کودی و نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استـان آذربایجان شرقی از شرایط و امکانات عاملیت جدید در شهرستان اهر آقای رسولی بازدید به عمل آوردند .
 

کلمات کلیدی : بازدید عاملیت جدید اهر