اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد: فروش و توزیع کود به کارگزاران در دی  ماه، 5490 تن انواع کود تحویل به عاملین  در سطح شهرستان های استان که 3865 تن آن مستقیما از مبادی  به انبارهای کارگزاران ارسال شده است.

 

اخبار برگزیده