اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت: در اردیبهشت ماه سال 1403 بیش از 50 تن کود یارانه ای اوره در شهرستان میرآباد توزیع شد. مظلومی اضافه کرد: استفاده صحیح از کود‌ها می‌تواند به حفظ و بهبود کیفیت خاک و حفاظت از محیط زیست کمک کند و با توجه به اینکه استفاده نادرست از کود‌ها می‌تواند منجر به آلودگی خاک و آب شود، توزیع کود‌ها به صورت یارانه‌ای و با نظارت مناسب می‌تواند به حفظ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی کمک کند؛ بنابراین توزیع کود به صورت یارانه‌ای به کشاورزان نه تنها می‌تواند بهبود عملکرد و تولیدات آن‌ها را فراهم کند بلکه می‌تواند به حفظ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی نیز کمک کند.

اخبار برگزیده