اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از ارسال 3 نمونه کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج در شهریور ماه سال جاری خبر داد. مهندس محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد از این تعداد 1 نمونه مربوط به کود کلرو پتاسیم گرانوله وارداتی و 2 نمونه کود مربوط به کود اوره پتروشیمی خراسان می باشد.